Xem lịch biểu diễn

Lịch biểu diễn nhà hát

Chương trình nghệ thuật biểu diễn tại nhà hát lớn hà nội năm 2021

 • 1

  Sự kiện âm nhạc đặc biệt của VTC

  "Hoà nhạc năm mới"
  20.001.1.2019
 • 2

  Live Show Lệ Quyên "Tình khôn nguôi"

  Đông Đô Show
  20.003.1.2019
 • 3


  Hòa nhạc

  Dàn nhạc Giao Hưởng Quốc Gia Việt Nam
  20.004.1.2019
 • 4

  Ca nhạc "Vang mãi giai điệu Tổ Quốc"

  Báo Điện Tử Tổ Quốc
  19.005.1.2019
 • 5


  Ca nhạc "Mùa Thu cho em"

  Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam
  19.306.1.2019
 • 6


  Xiếc "Làng tôi"

  Lunce Production
  18.007.1.2019
 • 7


  Xiếc "Làng tôi"

  Lunce Production
  18.008.1.2019
 • 8


  Xiếc "Làng tôi"

  Lunce Production
  18.009.1.2019
 • 9


  Kịch nói "Thị Nở Chí Phèo"

  Sân Khấu Lệ Ngọc
  20.0010.1.2019
 • 10

  Vở Nhạc Vũ Kịch "Người đẹp ngủ trong rừng"

  Nhà Hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam
  19.3013.1.2019
 • 11


  Happiness concert

  Dàn Nhạc Giao Hưởng Quốc Gia Việt Nam
  20.0015.1.2019
 • 12

  Vở Nhạc Vũ Kịch "Người đẹp ngủ trong rừng"

  Nhà Hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam
  19.3020.1.2019
 • 13


  Xiếc "Làng tôi"

  Lunce Production
  18.0021.1.2019
 • 14


  Xiếc "Làng tôi"

  Lunce Production
  18.0022.1.2019
 • 15


  Ca nhạc Mùa Xuân của em

  Hội Nhà Báo Việt Nam
  7.3024.1.2019
 • 16

  Vang Mãi Lời Người về Đạo Đức Cách Mạng

  Báo Nhân Dân
  20.0026..1.2019
 • 17


  Ca nhạc "Mùa Xuân Nho Nhỏ"

  Công ty Mỹ Thanh
  20.0027.1.2019
 • 18


  Xiếc "Làng tôi"

  Lunce Production
  18.0028.1.2019
 • 19


  Xiếc "Làng tôi"

  Lunce Production
  18.0029.1.2019
 • 20


  Xiếc "Làng tôi"

  Lunce Production
  18.0030.1.2019
 • 21


  Live Concert "Mùa Yêu"

  Max Media
  20.0014.2.2019
 • 22

  Gala Concert "Season 2019 Opening

  Dàn Nhạc Giao Hưởng Quốc Gia Việt Nam
  20.0021.2.2019
 • 23


  Kịch "Thị Nở Chí Phèo"

  Sân Khấu Kịch Lệ Ngọc
  20.0023.2.2019
 • 24


  Chương trình "Xuân Ấm"

  Truyền hình Nhân Dân
  19.0024.2.2019
 • 25


  Xiếc "Làng tôi"

  Lunce Production
  18.0025.2.2019
 • 26


  Xiếc "Làng tôi"

  Lunce Production
  18.0026.2.2019
 • 27


  Xiếc "Làng tôi"

  Lunce Production
  18.0027.2.2019
 • 28


  Xiếc "Làng tôi"

  Lunce Production
  18.0028.2.2019
 • 29


  Kịch "Thị Nở Chí Phèo"

  Sân Khấu Kịch Lệ Ngọc
  19.004.3.2019
 • 30

  Tình khúc tặng mẹ và em "Thế Giới Tuyệt Vời"

  Nhà Hát Lớn Hà Nội
  20.007.3.2019
 • 31

  Chương trình biểu diễn nghệ thuật "Nơi đảo xa"

  Hội Nhà Báo Việt Nam
  20.009.3.2019
 • 32

  Hòa nhạc đặc biệt - Special Concert (14.3.2019)

  Dàn Nhạc Giao Hưởng Quốc Gia Việt Nam
  20.0014.3.2019
 • 33


  Xiếc "Làng tôi"

  Lunce Production
  18.0016.3.2019
 • 34


  Xiếc "Làng tôi"

  Lunce Production
  18.0018.3.2019
 • 35


  Xiếc "Làng tôi"

  Lunce Production
  18.0019.3.2019
 • 36


  Xiếc "Làng tôi"

  Lunce Production
  18.0020.3.2019
 • 37


  Xiếc "Làng tôi"

  Lunce Production
  18.0025.3.2019
 • 38


  Around the World

  Nhà Hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam
  20.0026.3.2019
 • 39


  Around the World

  Nhà Hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam
  20.0027.3.2019
 • 40


  Subscription Concert Vol.118

  Dàn Nhạc Giao Hưởng Quốc Gia Việt Nam
  20.0028.3.2019
 • 41

  Đêm Nhạc Trịnh Công Sơn " Em còn nhớ hay em đã quên"

  Nhà Hát Nghệ Thuật Đương Đại Việt Nam
  20.0031.3.2019
 • 42


  Xiếc "Làng tôi"

  Lunce Production
  18.001.4.2019
 • 43


  Xiếc "Làng tôi"

  Lunce Production
  18.002.4.2019
 • 44


  Xiếc "Làng tôi"

  Lunce Production
  18.003.4.2019
 • 45

  Live Concert Ngôi sao Hà Nội - 85 năm nhạc sĩ Vĩnh Cát

  Viet Nam Show
  20.006.4.2019
 • 46


  Xiếc "Làng tôi"

  Lunce Production
  18.008.4.2019
 • 47


  Xiếc "Làng tôi"

  Lunce Production
  18.009.4.2019
 • 48


  Tình Ca Không Tên Vũ Thành An

  Vàng Son Một Thủa
  20.0013.4.2019
 • 49


  Kịch "Thị Nở Chí Phèo"

  Sân Khấu Kịch Lệ Ngọc
  20.0017.4.2019
 • 50

  Hòa nhạc: Subscription Concert Vol.119 "Beethoven Cycle"

  Dàn Nhạc Giao Hưởng Quốc Gia Việt Nam
  20.0018.4.2019
 • 51


  Xiếc "Làng tôi"

  Lunce Production
  18.0025.4.2019
 • 52


  Xiếc "Làng tôi"

  Lunce Production
  18.0029.5.2019
 • 53


  Xiếc "Làng tôi"

  Lunce Production
  18.0030.4.2019
 • 54

  Đêm nhạc Trịnh Công Sơn "Người về bỗng nhớ"

  Đông Đô Show
  20.005.5.2019
 • 55


  Xiếc "Làng tôi"

  Lunce Production
  18.006.5.2019
 • 56


  Xiếc "Làng tôi"

  Lunce Production
  18.007.5.2019
 • 57

  Đêm trình diễn đa nghệ thuật - Ngày Châu Âu

  Phái Đoàn Liên minh Châu Âu tại Hà Nội
  20.0010.5.2019
 • 58

  Chương trình nghệ thuật " Nước Nga trong trái tim tôi"

  Hội Hữu Nghị Việt-Nga _ Hội Nhạc Sĩ Việt Nam _ Hội Hữu Nghị Nga - Việt
  19.0011.5.2019
 • 59


  Xiếc "Làng tôi"

  Lunce Production
  18.0013.5.2019
 • 60


  Xiếc "Làng tôi"

  Lunce Production
  18.0014.5.2019
 • 61


  Kịch nói "Tấm Cám"

  Sân Khấu Lệ Ngọc
  20.0015.5.2019
 • 62


  Subscription Concert Vol.120

  Dàn Nhạc Giao Hưởng Quốc Gia Việt Nam
  20.0016.5.2019
 • 63

  Ca nhạc "Sáng mãi tên Người - Hồ Chí Minh

  Nhà Hát Nghệ Thuật Đương Đại
  20.0018.5.2019
 • 64

  Đêm nhạc Phú Quang "Giá trời đừng mưa và em đừng nhớ"

  Công ty Phú Quang
  20.0023.5.2019
 • 65

  Đêm nhạc Phú Quang "Giá trời đừng mưa và em đừng nhớ"

  Công ty Phú Quang
  20.0024.5.2019
 • 66

  Đêm nhạc Phú Quang "Giá trời đừng mưa và em đừng nhớ"

  Công ty Phú Quang
  20.0025.5.2019
 • 67


  Kịch nói "Tấm Cám"

  Sân Khấu Lệ Ngọc
  09.0025.5.2019
 • 68


  Kịch nói "Tấm Cám"

  Sân Khấu Lệ Ngọc
  09.0026.5.2019
 • 69


  Xiếc "Làng tôi"

  Lunce Production
  18.0027.5.2019
 • 70


  Xiếc "Làng tôi"

  Lunce Production
  18.0028.5.2019
 • 71

  Subscription Concert Vol.121 "Special Concert for Children day"

  Dàn Nhạc Giao Hưởng Quốc Gia Việt Nam
  20.0030.5.2019
 • 72


  Kịch nói "Tấm Cám"

  Sân Khấu Lệ Ngọc
  09.001.6.2019
 • 73


  Xiếc "Làng tôi"

  Lunce Production
  18.003.6.2019
 • 74


  Xiếc "Làng tôi"

  Lunce Production
  18.004.6.2019
 • 75


  Xiếc "Làng tôi"

  Lunce Production
  18.005.6.2019
 • 76


  Đêm nhạc Phan Anh Dũng

  Hội Nhạc Sĩ Việt Nam
  20.006.6.2019
 • 76


  Đêm nhạc Phan Anh Dũng

  Hội Nhạc Sĩ Việt Nam
  20.006.6.2019
 • 78

  LiveShow Danh ca - Nhạc sĩ Ngọc Sơn "Tình Phu Tử"

  Unicorn Viet Nam
  20.008.6.2019
 • 79


  Vở Ballet Giselle

  Trung Tâm Tổ chức Biểu diễn Nghệ thuật và Sự kiện Văn Hóa - Nhà Hát Lớn Hà Nội
  14.3012.6.2019
 • 80


  Vở Ballet Giselle

  Trung Tâm Tổ chức Biểu diễn Nghệ thuật và Sự kiện Văn Hóa - Nhà Hát Lớn Hà Nội
  19.3012.6.2019
 • 81


  Đêm nhạc "Thủa Trường Chinh"

  Nhà Hát Nghệ Thuật Đương Đại
  20.008.8.2019
 • 82


  TOYOTA CONCERT TOUR 2019

  Dàn nhạc Giao Hưởng Quốc Gia Việt Nam
  20.009.8.2019
 • 83


  Kịch nói "Nỗi u sầu"

  Nhà Hát Kịch Nói Quân Đội
  20.0011.9.2019
 • 84

  Chương trình ca nhạc mừng lễ vu lan "Tri Ân"

  Công ty Vàng Son Một Thuở
  20.0016.8.2019
 • 86

  Chương trình Nghệ thuật "Hà Nội trong lòng người xa xứ"

  Ủy Ban Nhà Nước Về Người Việt Nam Ở Nước Ngoài
  20.0017.8.2019
 • 86

  Chương trình ca nhạc "Thu Quyến Rũ"

  Nhà Hát Nghệ Thuật Đương Đạ
  20.0018.8.2019
 • 87

  Hòa nhạc "Concert Subscription Concert Vol.123"

  Dàn nhạc Giao Hưởng Quốc Gia Việt Nam
  20.0022.8.2019
 • 88

  Chương trình ca nhạc "Lời Bác dặn trước lúc đi xa"

  Bộ Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch
  20.0024.8.2019
 • 88

  Chương trình ca nhạc "Lời Bác dặn trước lúc đi xa"

  Bộ Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch
  20.0025.8.2019
 • 90


  Xiếc "Làng tôi"

  Lunce Production
  20.0027.8.2019
 • 91

  Chương trình ca nhạc "Sao độc lập"

  Tạp Chí Cộng Sản
  20.0028.8.2019
 • 92

  Lễ trao tặng Danh hiệu Nghệ Sĩ Nhân Dân - Nghệ Sĩ Ưu Tú

  Vụ Thi đua khen thưởng
  13.0029.8.2019
 • 93


  Hòa nhạc "Điều còn mãi"

  Báo Vietnamnet
  14.002.9.2019
 • 94


  Đêm nhạc "Mùa Thu nhớ Bác"

  Hội Nhạc Sĩ Việt Nam
  20.003.9.2019
 • 95

  Kịch nói "Huyền thoại Gò Rồng Vấp"

  Sân Khấu Lệ Ngọc
  20.004.9.2019
 • 96

  Kịch nói "Huyền thoại Gò Rồng Vấp"

  Sân Khấu Lệ Ngọc
  20.005.9.2019
 • 97


  Xiếc "Làng tôi"

  Lunce Production
  18.008.9.2019
 • 98


  Xiếc "Làng tôi"

  Lunce Production
  18.009.9.2019
 • 99


  Xiếc "Làng tôi"

  Lunce Production
  18.0010.9.2019
 • 100


  Hòa Nhạc

  Dàn Nhạc Giao Hưởng Quốc Gia Việt Nam
  20.0012.9.2019
 • 101

  Hòa nhạc của dàn nhạc Ever Green

  Dàn nhạc Ever Green
  20.0015.9.2019
 • 102


  Xiếc "Làng tôi"

  Lunce Production
  18.0016.9.2019
 • 103


  Xiếc "Làng tôi"

  Lunce Production
  18.0017.9.2019
 • 104


  Hòa Nhạc

  Sun Group
  20.0020.9.2019
 • 105


  Xiếc "Làng tôi"

  Lunce Production
  18.0023.9.2019
 • 106


  Xiếc "Làng tôi"

  Lunce Production
  18.0024.9.2019
 • 107

  Hòa nhạc "Thu yêu thương No.03"

  Quỹ Khăn Ấm Cho Em
  20.0025.9.2019
 • 108


  Hòa Nhạc

  Dàn Nhạc Giao Hưởng Quốc Gia Việt Nam
  20.0027.9.2019
 • 109

  LiveShow Phạm Thùy Dung "Trăng hát"

  Sun Group
  20.0029.9.2019
 • 110


  Xiếc "Làng tôi"

  Lunce Production
  18.0030.9.2019
 • 111


  LiveShow "Khánh 30"

  Vũ Duy Khánh
  20.001.10.2019
 • 112


  Xiếc "Làng tôi"

  Lunce Production
  18.002.10.2019
 • 113

  Liên hoan Quốc tế Sân khấu Thử nghiệm lần thứ IV

  Hội Nghệ sĩ Sân Khấu Việt Nam
  20.004.10.2019
 • 114


  Vở Nhạc kịch "Người tạc tượng"

  Nhà Hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam
  20.005.10.2019
 • 115


  Vở Ballet "Hồ Thiên Nga"

  Nhà Hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam
  20.007.10.2019
 • 116


  Kịch hát "Ngàn năm mây trắng"

  Hội Nghệ sĩ Sân Khấu Việt Nam
  20.009.10.2019
 • 117


  Vở Nhạc kịch "Người tạc tượng"

  Hội Nhạc sĩ Việt Nam
  20.0010.10.2019
 • 118


  Vở Ballet "Hồ Thiên Nga"

  Nhà Hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam
  20.0012.10.2019
 • 119


  Vở Ballet "Hồ Thiên Nga"

  Nhà Hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam
  20.0013.10.2019
 • 120


  Xiếc "Làng tôi"

  Lunce Production
  18.0014.10.2019
 • 121


  Xiếc "Làng tôi"

  Lunce Production
  18.0015.10.2019
 • 122

  Chương trình nghệ thuật "Ngắm nhìn Thế Giới'

  Sol Art
  20.0016.10.2019
 • 123

  Đêm nhạc của Nhạc sĩ Nguyễn Đình Phúc "Tiếng đàn bầu"

  Nhà Hát Ca Múa Nhạc Việt Nam
  19.0017.10.2019
 • 124

  Liveshow Duy Cường "Tình mẫu tử 2"

  Unicorn Viet Nam
  20.0018.10.2019
 • 125


  Mây & Em Concert

  Nhà Hát Lớn Hà Nội
  20.0019.10.2019
 • 126


  Mây & Em Concert

  Nhà Hát Lớn Hà Nội
  20.0020.10.2019
 • 127


  Xiếc "Làng tôi"

  Lunce Production
  18.0021.10.2019
 • 128

  Chương trình Kỉ niệm 60 năm Học Viện Múa Việt Nam "Tinh Hoa Hội Tụ"

  Học Viện Múa Việt Nam
  20.0022.10.2019
 • 129

  Hòa Nhạc của dàn nhạc giao hưởng Sun Group "THIBAUDET CÙNG SAINT-SAENS – SEASON OPENING GALA"

  Sun Group
  19.0023.10.2019
 • 130


  Kịch hát "Ngàn năm mây trắng"

  VOV
  20.0024.10.2019
 • 131


  Xiếc "Làng tôi"

  Lunce Production
  18.0028.10.2019
 • 132


  Xiếc "Làng tôi"

  Lunce Production
  18.0029.10.2019
 • 133

  Đêm nhạc Phú Quang "Trong ánh chớp số phận"

  Công ty TNHH Hỗ Trợ và Phát Triển Nghệ Thuật Phú Quang
  20.0030.10.2019
 • 134

  Đêm nhạc Phú Quang "Trong ánh chớp số phận"

  Công ty TNHH Hỗ Trợ và Phát Triển Nghệ Thuật Phú Quang
  20.0031.10.2019
 • 135

  Liveshow Nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến: "Tiền Duyên" 15:08 23/10/2019

  Nguyễn Vĩnh Tiến
  20.002.11.2019
 • 136


  Xiếc "Làng tôi"

  Lunce Production
  18.004.11.2019
 • 137


  Xiếc "Làng tôi"

  Lunce Production
  18.005.11.2019
 • 138


  Xiếc "Làng tôi"

  Lunce Production
  18.006.11.2019
 • 139


  Hòa nhạc Toyota Concert

  Toyota Việt Nam
  20.008.11.2019
 • 140

  Liveshow 70 năm âm nhạc Lam Phương "Trăm nhớ ngàn thương"

  Vạn Show
  20.009.11.2019
 • 141


  Xiếc "Làng tôi"

  Lunce Production
  18.0011.11.2019
 • 142


  Xiếc "Làng tôi"

  Lunce Production
  18.0012.11.2019
 • 143

  Vở kịch Anh ngữ "Romeo & Juliet"

  Trung Tâm Tổ chức Biểu diễn Nghệ thuật và Sự kiện Văn Hóa - Nhà Hát Lớn Hà Nội
  20.0013.11.2019
 • 144

  Chương trình của Dàn Nhạc Giao Hưởng Mặt Trời "Bản giao hưởng bi thương"

  Sun Group
  20.0015.11.2019
Vé bán tại:

NHÀ HÁT LỚN HÀ NỘI
Số 1 Tràng Tiền, Q.Hoàn Kiếm, HN
ĐT: 024 3 933 0131
024 3 933 0113/224

hoặc truy cập Website WWW.HANOIOPERAHOUSE.ORG.VN
để biết thêm thông tin chi tiết
Hotline: 0961669988