Xem lịch biểu diễn

Lịch biểu diễn nhà hát

Chương trình nghệ thuật biểu diễn tại nhà hát lớn hà nội năm 2018

 • 6


  Thăng Long Show

  LiveShow Đăng Dương cùng dàn nhạc giao hưởng
  20.0014.10.2017
 • 6


  Nhà Hát Lớn Hà Nội

  Chương trình biểu diễn nghệ thuật “CHIỀU NẮNG”
  20.0020.10.2018
 • 7


  Nhà Hát Lớn Hà Nội

  Chương trình biểu diễn nghệ thuật “CHIỀU NẮNG”
  20.0019.10.2018
 • 7


  Thăng Long Show

  LiveShow Đăng Dương cùng dàn nhạc giao hưởng
  20.0015.10.2017
 • 8


  Nhà Hát Lớn Hà Nội

  Thăm quan Nhà Hát Lớn và xem biểu diễn nghệ thuật
  10.3016.10.2017
 • 8


  Nhà Hát Lớn Hà Nội

  Chương trình biểu diễn nghệ thuật “CHIỀU NẮNG”
  20.0019.10.2018
 • 9


  Nhà Hát Lớn Hà Nội

  Ca nhạc "Bản tình ca mùa thu"
  20.0019.10.0017
 • 10


  Nhà Hát Lớn Hà Nội

  Ca nhạc "Bản tình ca mùa thu"
  20.0020.10.0017
 • 10


  Nhà Hát Lớn Hà Nội

  Chương trình biểu diễn nghệ thuật “CHIỀU NẮNG”
  20.0020.10.2018
 • 11

  Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam

  Hòa nhạc Mùa Thu
  20.0021.10.2017
 • 12


  Dàn Nhạc Giao Hưởng Việt Nam

  Hòa Nhạc đặc biệt
  20.0025.10.2017
 • 13


  Dàn Nhạc Giao Hưởng Việt Nam

  Hòa Nhạc đặc biệt
  20.0026.10.2017
 • 14


  Quyền Văn Minh

  20 năm nhạc Jazz Quyền Văn Minh
  20.0027.10.2017
 • 15


  Cục Nghệ Thuật Biểu Diễn

  Ca nhạc "Hương sắc tình yêu"
  20.0028.10.2017
 • 16


  Lune Production

  Xiếc "Làng Tôi"
  18.0030.10.2017
 • 17


  Nhà Hát Lớn Hà Nội

  Thăm quan Nhà Hát Lớn và xem biểu diễn nghệ thuật
  10.3030.10.2017
 • 18


  Lune Production

  Xiếc "Làng Tôi"
  10.3031.10.2017
 • 19


  Nhà Hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam

  Hòa nhạc và múa
  20.002.11.2017
 • 20

  Royal Philharmonic Concert Orchestra

  Hòa nhạc Toyota
  20.004.11.2017
 • 22

  Dàn Nhạc Giao Hưởng Quốc Gia Việt Nam

  Hoà Nhạc Đặc Biệt
  20.0012.11.2017
 • 24


  Nhà Hát Lớn Hà Nội

  Thăm quan Nhà Hát Lớn và xem biểu diễn nghệ thuật
  10.3016.11.2017
 • 25


  Nhà Hát Nghệ Thuật Đương Đại

  Ca nhạc "Thu vàng lời ru"
  20.0016.11.2017
 • 26


  Nhà Hát Lớn Hà Nội

  Thăm quan Nhà Hát Lớn và xem biểu diễn nghệ thuật
  10.3020.11.2017
 • 27


  Nhà Hát Nghệ Thuật Đương Đại

  Ca nhạc "Hà Nội ngày ấy"
  20.0020.11.2017
 • 28


  Nhà Hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam

  Vở Nhạc kịch-Opera “Carmen ở Hà Nội”
  20.0023.11.2017
 • 28

  Dàn Nhạc Giao Hưởng Quốc Gia Việt Nam

  Hòa Nhạc đặc biệt
  20.0029.11.2017
 • 29


  Công ty Mai Én

  Vui ca - Sing for Joy 2017
  20.0002.12.2017
 • 29


  Nhà Hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam

  Vở Ballet "Kẹp hạt dẻ"
  20.0007.12.2017
 • 30


  Nhà Hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam

  Vở Ballet "Kẹp hạt dẻ"
  20.0008.12.2017
 • 31


  Nguyễn Hồng Sơn

  Đêm nhạc Nguyễn Hồng Sơn "Xanh trong trắng"
  20.0010.12.2017
 • 32


  Nhà Hát Lớn Hà Nội

  Thăm quan Nhà Hát Lớn và xem biểu diễn nghệ thuật
  10.3011.12.2017
 • 33

  Nhà Hát Lớn Hà Nội và Lune Production

  Đêm vô thức bản địa
  20.0012.12.2017
 • 34


  Nhà Hát Kịch Việt Nam

  Vở kịch "Kiều"
  20.0014.12.2017
 • 35

  Dàn Nhạc Giao Hưởng Quốc Gia Việt Nam

  Hòa Nhạc đặc biệt
  20.0015.12.2017
 • 36


  Nhà Hát Lớn Hà Nội

  Thăm quan Nhà Hát Lớn và xem biểu diễn nghệ thuật
  10.3018.12.2017
 • 37


  Lune Production

  Xiếc "Làng tôi"
  18.0018.12.2017
 • 38


  Lune Production

  Xiếc "Làng tôi"
  18.001912.2017
 • 39


  Báo Quân Đội

  "Hát mãi khúc quân hành"
  20.0020.12.2017
 • 40


  Nhà Hát Lớn Hà Nội

  Thăm quan Nhà Hát Lớn và xem biểu diễn nghệ thuật
  10.3022.12.2017
 • 41


  Lune Production

  Xiếc "Làng tôi"
  18.0024.12.2017
 • 42


  Nhà Hát Lớn Hà Nội

  Thăm quan Nhà Hát Lớn và xem biểu diễn nghệ thuật
  10.3025.12.2017
 • 43


  Lune Production

  Xiếc "Làng tôi"
  18.0025.12.2017
 • 44


  Lune Production

  Xiếc "Làng tôi"
  18.0026.12.2017
 • 45


  Nhà Hát Lớn Hà Nội

  Thăm quan Nhà Hát Lớn và xem biểu diễn nghệ thuật
  10.3029.12.2017
 • 46

  Sự kiện âm nhạc đặc biệt của VTC

  "Hoà nhạc năm mới"
  20.001.1.2018
 • 47


  Lune Production

  Xiếc "Làng tôi"
  18.002.1.2018
 • 48


  Đông Đô Show

  Đêm nhạc Trịnh Công Sơn - Phú Quan
  20.004.1.2018
 • 49


  Dàn Nhạc Giao Hưởng Việt Nam

  Hòa nhạc đặc biệt
  20.005.1.2018
 • 50


  LucTeam

  Kịch "Quẫn"
  20.007.1.2018
 • 51


  Lune Production

  Xiếc "Làng tôi"
  18.008.1.2018
 • 52


  Đông Đô Show

  Đêm nhạc Trịnh Công Sơn - Phú Quan
  20.009.1.2018
 • 53

  Nhà Hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam

  Ca nhạc "Con thuyền không bến 3"
  20.0012.1.2018
 • 54


  Lune Production

  Xiếc "Làng tôi"
  18.0015.1.2018
 • 55


  Lune Production

  Xiếc "Làng tôi"
  18.0016.1.2018
 • 56


  Dàn Nhạc Giao Hưởng Việt Nam

  Happiness concert
  20.0017.1.2018
 • 57


  Nhà Hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam

  Hòa nhạc và múa
  20.0018.1.2018
 • 59


  Nghệ sĩ Hàn Vũ Linh

  Hàn Vũ Linh Concert
  20.0020.1..2018
 • 60


  Vũ kịch nhí "Kẹp Hạt Dẻ"

  Hanoi Kids’ Art Center
  19.3028.1.2018
 • 60


  Ca nhạc "Cho dù có đi nơi đâu"

  Nhà Hát Ca Múa Nhạc Việt Nam
  20.007.3.2018
 • 61


  Ca nhạc "Cho dù có đi nơi đâu"

  Nhà Hát Ca Múa Nhạc Việt Nam
  20.008.3.2018
 • 62


  Hòa nhạc GRANDIOSO năm 2018

  Độc tấu Piano Lưu Đức Anh
  20.0031.3.2018
 • 63

  Chuỗi chương trình kỷ niệm 45 năm thành lập Nhà Hát Tuổi Trẻ

  Vở kịch "Ai là thủ phạm"
  20.005.4.2018
 • 64

  Chuỗi chương trình kỷ niệm 45 năm thành lập Nhà Hát Tuổi Trẻ

  Hài kịch "Đời cười chọn lọc"
  20.006.4.2018
 • 65

  Chuỗi chương trình kỷ niệm 45 năm thành lập Nhà Hát Tuổi Trẻ

  Ca múa nhạc hài kịch "Hương xuân Hà Nội"
  20.007.4.2018
 • 66

  Chuỗi chương trình kỷ niệm 45 năm thành lập Nhà Hát Tuổi Trẻ

  Vở kịch "Vòng phấn Kavkaz"
  20.008.4.2018
 • 67

  Chuỗi chương trình kỷ niệm 45 năm thành lập Nhà Hát Tuổi Trẻ

  Ca múa nhạc "Cánh diều"
  20.009.4.2018
 • 68

  Chuỗi chương trình kỷ niệm 45 năm thành lập Nhà Hát Tuổi Trẻ

  Ca múa nhạc kịch thiếu nhi
  20.0010.4.2018
 • 69


  Trung tâm Tổ chức Biểu diễn

  Lễ khai mạc “Những ngày Văn hóa Uzbekistan tại Việt Nam 2018”
  19.3019.4.2018
 • 70

  Nhà Hát Nghệ Thuật Đương Đại Việt Nam

  Chương trình ca nhạc "Tình khúc Thời hoa lửa"
  20.0022.4.2018
 • 71


  Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc

  Chương trình biểu diễn "Sự tạo nhã của Âm nhạc Hàn Quốc"
  20.0025.4.2018
 • 72


  Dàn Nhạc Giao Hưởng Việt Nam

  Subscription Concert Vol.109
  20.0027.4.2018
 • 73


  Unicorn Viet Nam

  Liveshow "Đừng hỏi em" Mỹ Tâm - Jim
  20.0029.4.2018
 • 74


  Công ty young hit - young beat

  Ngày hội giao lưu các ban nhạc "The BandFest 2018"
  20.0030.4.2018
 • 75


  Bộ Văn Hóa Thể Thao và Du lịch

  Biểu diễn âm nhạc Marimba
  20.003.5.2018
 • 77


  Lune Production

  Xiếc "Làng tôi"
  18.007.5.2018
 • 77


  Lune Production

  Xiếc "Làng tôi"
  18.008.5.2018
 • 78


  Lune Production

  Xiếc "Làng tôi"
  18.009.5.2018
 • 79

  Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam

  Chương trình Hòa nhạc Ngày Châu Âu - EUROPE DAY
  20.0011.5.2018
 • 80

  Đại học Tuổi trẻ BRIGHAM (BYU - Mỹ)

  Hòa nhạc của dàn hợp xướng BYU và dàn hợp xướng MUCA
  20.0012.5.2018
 • 81


  Dàn Nhạc Giao Hưởng Việt Nam

  Subscription Concert Vol.110
  20.0016.5.2018
 • 82

  Hiệp Hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Việt Nam

  Chương trình "Dấu ấn tình người" - Hưởng ứng lễ phát động "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương"
  19.0017.5.2018
 • 83


  TOYOTA CONCERT TOUR 2018

  Dàn Nhạc Giao Hưởng Việt Nam
  20.0010.8.2018
 • 84


  TOYOTA CONCERT TOUR 2018

  Dàn Nhạc Giao Hưởng Việt Nam
  20.0011.8.2018
 • 85

  Đêm nhạc Trịnh Công Sơn - Khánh Ly "Như một lời chia tay"

  Đông Đô Show
  20.0012.8.2018
 • 86


  Lune Production

  Xiếc "Làng tôi"
  18.0013.8.2018
 • 87


  Lune Production

  Xiếc "Làng tôi"
  18.0014.802018
 • 89

  A Night of Concert “Autumn Melody”

  Nhà Hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam
  20.0016.8.2018
 • 90


  Ca nhạc "Thu yêu thương"

  Nhà Hát Nghệ Thuật Đương Đại Việt Nam
  20.0018.8.2018
 • 91

  A Night of Contemporary Ballet "In the eye"

  Nhà Hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam
  20.0019.8.2018
 • 91

  Kịch "Hoa cúc xanh trên đầm lầy" - Lưu Quang Vũ

  Nhà Hát Tuổi Trẻ
  20.0025.8.2018
 • 92

  Đêm thơ nhạc kịch của tác giả Lưu Quang Vũ - Xuân Quỳnh

  Nhà Hát Tuổi Trẻ
  20.0026.8.2018
 • 93

  Đêm thơ nhạc Hồng Thanh Quang "Người đàn ông mùa thu"

  Hồng Thanh Quang
  20.006.9.2018
 • 94


  Subscription Concert Vol.113

  Dàn Nhạc Giao Hưởng Việt Nam
  20.0013.9.2018
 • 95

  Giai điệu hữu nghị Mexico & Việt Nam

  Trung tâm Tổ chức Biểu diễn
  20.0014.9.2018
 • 96


  Kịch nói "Dưới ánh đèn"

  Hội Nghệ sĩ Sân Khấu Việt Nam
  20.0020.9.2018
 • 97

  Chương trình giao lưu Nghệ thuật "Ngày Mai Tươi Sáng"

  Tổng Hội Y học Việt NAm
  20.0022.9.2018
 • 98


  Lune Production

  Xiếc "Làng tôi"
  18.0024.9.2018
 • 99


  Lune Production

  Xiếc "Làng tôi"
  18.0025.9.2018
 • 100


  EVAAIR

  Đêm diễn của nghệ sĩ Piano Lưu Hồng Quang
  20.003.10.2018
 • 101


  Maius Philharmonic Orchestra

  Vietnam Concert 2018
  20.0030.9.2018
 • 102


  An Nam Show

  Vở diễn "Mỵ"
  20.0011.10.2018
 • 103


  VOV-VTC

  Chân dung âm nhạc Phạm Thu Hà
  20.005.10.2018
 • 104


  Dàn Nhạc Giao Hưởng Việt Nam

  Subscription Concert Vol.114
  20.007.10.2018
 • 105


  Trung tâm Tổ chức Biểu diễn

  Chương trình biểu diễn của đoàn nghệ thuật Nga "Gzhel"
  20.0010.10.2018
 • 106


  An Nam Show

  Vở diễn "Mỵ" (11.10.2018)
  20.0011.10.2018
 • 107


  Quỹ "Khăn ấm cho em"

  Hòa nhạc "Thu yêu thương 2018" - Gây quỹ từ thiện Khăn Ấm Cho Em
  20.0014.10.2018
 • 108


  Nhà Hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam

  A Night of Ballet "Bolero & Suite en Blanc"
  20.0018.10.2018
 • 109


  Nhà Hát Lớn Hà Nội

  Chương trình biểu diễn nghệ thuật “CHIỀU NẮNG”
  20.0019.10.2018
 • 110

  Dàn Nhạc Giao Hưởng Quốc Gia Việt Nam

  Chương trình hòa nhạc Jazz B's Bees
  20.0015.10.2018
 • 111


  Nhà Hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam

  A Night of Ballet "Bolero & Suite en Blanc"
  20.0017.10.2018
 • 112


  Nhà Hát Lớn Hà Nội

  Chương trình biểu diễn nghệ thuật “CHIỀU NẮNG”
  20.0020.10.2018
 • 113


  Unicorn Việt Nam

  "Nhạc Tình muôn thuở 8" - Đêm nhạc tôn vinh Nhạc sĩ Trúc Phương và Anh Bằng
  20.0021.10.2018
 • 114


  Lune Production

  Xiếc "Làng tôi"
  18.0022.10.2018
 • 115


  Lune Production

  Xiếc "Làng tôi"
  18.0023.10.2018
 • 116

  Dàn Nhạc Giao Hưởng Quốc Gia Việt Nam

  Subscription Concert Vol.115
  20.0025.10.2018
Vé bán tại:

NHÀ HÁT LỚN HÀ NỘI
Số 1 Tràng Tiền, Q.Hoàn Kiếm, HN
ĐT: 024 3 933 0131
024 3 933 0113/224

hoặc truy cập Website WWW.HANOIOPERAHOUSE.ORG.VN
để biết thêm thông tin chi tiết
Hotline: 0961669988