LỄ KỶ NIỆM 106 NĂM NHÀ HÁT LỚN HÀ NỘI, 20 NĂM THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ NHÀ HÁT LỚN HÀ NỘI VÀ ĐÓN NHẬN HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHẤT

17:05 17/11/2017