Bộ máy hoạt động của Nhà Hát Lớn Hà Nội

Theo qui định về chức năng và nhiệm vụ - Ban quản lý Nhà Hát Lớn Hà nội được cơ cấu tổ chức bao gồm:

1. Ban Giám đốc: Bao gồm Giám đốc và các Phó Giám đốc

2. Các phòng ban bao gồm:

- Phòng Hành chính tổng hợp

- Phòng Tổ chức hoạt động biểu diễn

- Phòng Kỹ thuật

- Phòng Bảo vệ

Bộ máy tổ chức hoạt động theo sơ đồ sau:

Giám đốc: Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt

- Tổng đài: 02439330113, máy lẻ 219

- Máy trực tiếp: 02439330114

- FAX: 02439330114, 02439330116

- Di động: 091 353 5957

- Email: nguyet_khanhbin@yahoo.com.vn

Phó giám đốc: Ông Đỗ Mạnh Hà - Phụ trách kỹ thuật

- Tổng đài: 02439330113, máy lẻ 203

 

- Di động: 096 666 9566

 

- Email: manhha911@yahoo.com

Các phòng chức năng:

1. Hành chính tổng hợp:

- Trưởng phòng: Nguyễn Văn Thắng – (024)3 9330131, (024)39330113(210), 0913565763.

- Văn Thư, tổng hợp: (024)39330113(211)

- Tài vụ: (024)39330115, (024)39330113(311)

2. Kỹ thuật:

- Phó trưởng phòng: Vũ Hoàng Hải: 0977377311. Hoàng Việt: 0983229800

- Email: haiopera75@gmail.com - viet.proaudio@gmail.com

- FAX: (024)39330116

3. Tổ chức hoạt động:

- Trưởng phòng: Nguyễn Thu Phương: (024)39330132, 39330113(308), 0913591859

4. Bảo vệ:

- Trưởng phòng: Nguyễn Tiến Toàn: (024)22147167, (024)39330113(209).