Sơ đồ chỗ ngồi dành cho khách

Nhà Hát Lớn Hà Nội được thiết kế bào gồm 3 tầng

Tầng 1. Có tổng cộng 336 ghế

 

Tầng 2. Có tổng cộng 141 ghế

Tầng 3. Có tổng cộng 109 ghế