Vua thánh triều lê

09:50 08/10/2016
Đại diện: Nhà hát cải lương việt nam

Giá vé: 300 - 500 - 1 triệu/1 vé