Vở Kịch "Quyết đấu giữa sương mù"

10:16 26/07/2017
Đại diện: Đoàn Kịch Nói Công An Nhân Dân

Giá vé: 200.000 - 400.000 - 700.000 VNĐ