Vở kịch "Kiều"

10:20 26/07/2017
Đại diện: Nhà Hát Kịch Việt Nam

Giá vé: 200.000 - 400.000 - 700.000 VNĐ