Vở kịch "Dưới cát là nước"

10:24 26/07/2017
Đại diện: Nhà Hát Kịch Nói Quân Đội

Giá vé: 200.000 - 400.000 - 700.000 VNĐ