Vở Ballet Giselle

10:59 31/05/2019
Đại diện: Trung Tâm Tổ chức Biểu diễn Nghệ thuật và Sự kiện Văn Hóa - Nhà Hát Lớn Hà Nội

Giá vé: Giấy mời