Vở Ba lê "Mối tình thành cổ"

10:26 26/07/2017
Đại diện: Nhà Hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam

Giá vé: 200.000 - 400.000 - 700.000 VNĐ