VNSO Special Concert

11:06 29/12/2020
Đại diện: Dàn Nhạc Giao Hưởng Quốc Gia Việt Nam

Giá vé: 300.000 - 400.000 - 600.000 VNĐ/vé

VNSO Special Concert

Nhạc trưởng | Conductor HONNA TETSUJI

Độc tấu | Soloist Piano EDWARD GREIG

 

Piano QUÁCH HOÀNG NHI

Piano NGUYỄN BÁ TÂN

Program | Chương trình L. v. BEETHOVEN

Concerto in A minor, Op.16  L. v. BEETHOVEN

Concerto No.4 in G minor, Op.58