VNSO Season Opening Concert 2019 (21.2.2019)

10:51 13/02/2019
Đại diện: Dàn Nhạc Giao Hưởng Quốc Gia Việt Nam

Giá vé: 200.000 - 350.000 - 500.000 VNĐ

 

Conductor: Honna Tetsuji

Violin Soloist: Bui Cong Duy
Organ: Tran Ngoc Son
and the Vietnam National Symphony Orchestra