Về miền quan họ

09:15 13/04/2017
Đại diện: Nhà Hát Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh

Giá vé: 200.000 - 300.000 - 500.000 VNĐ

Chương trình "Về miền quan họ" do Nhà Hát Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh thực hiện

Chỉ đạo nghệ thuật: Lê Mạnh Thắng - Giám đốc Nhà Hát QHBN

Chỉ huy đêm diễn: NSUT Quang Vinh - Phó Giám đốc Nhà Hát QHBN

Dẫn chương trình: Văn Tuấn - Vân Dung

Tổ chức đêm diễn: NSUT Trung Kiên - Công Huynh

Cùng cán bộ nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh thực hiện.