"Trong" Concert (2/11/2018)

11:14 24/10/2018
Đại diện: Dàn Hợp xướng Giao hưởng Kỳ diệu

Giá vé: Giấy mời

Hòa nhạc kỉ niệm 5 năm thành lập Dàn Hợp xướng Giao hưởng Kỳ diệu -  MCO