TOYOTA CONCERT TOUR 2017

09:06 03/08/2017
Đại diện: Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam

Giá vé: 300.000, 500.000, 700.000 VNĐ

Nhạc trưởng/ Conductor: Honna Tetsuji
 
Piano Soloist: Nguyen Viet Trung
 
and the Vietnam National Symphony Orchestra
 
Nhạc trưởng Honna Tetsuji (phải- Ảnh họp báo trước chương trình) 
Ca sĩ Đào Tố Loan và Đăng Dương ảnh họp báo trước chương trình
 
nguồn ảnh: dep.com.vn