Subscription Concert Vol.128 "Beethoven Cycle VII"

17:00 16/09/2020
Đại diện: Dàn Nhạc Giao Hưởng Quốc Gia Việt Nam

Giá vé: 300.000 - 400.000 - 600.000 VNĐ/vé

Subscription Concert Vol.128 "Beethoven Cycle VII"

Conductor: Honna Tetsuji(Japan)

Piano Soloists: Nguyen Huy Phuong    

and the Vietnam National Symphony Orchestra