Subscription Concert Vol.121 "Special Concert for Children day"

16:36 10/05/2019
Đại diện: Dàn Nhạc Giao Hưởng Quốc Gia Việt Nam

Giá vé: 200.000 - 350.000 - 500.000VNĐ

Conductor: Honna Tetsuji

Trombone Soloist: Yamamoto Ko-Ichiro

Narrator: Bui Nhu Lai

and the Vietnam National Symphony Orchestra