Subscription Concert Vol.120

16:19 10/05/2019
Đại diện: Dàn Nhạc Giao Hưởng Quốc Gia Việt Nam

Giá vé: 200.000 - 350.000 - 500.000 VNĐ/vé

onductor: Tran Dinh Lam

Oboe Soloist: Nguyen Hoang Tung    

and the Vietnam National Symphony Orchestra