Subscription Concert Vol.119 "Beethoven Cycle"

11:11 05/04/2019
Đại diện: Dàn Nhạc Giao Hưởng Quốc Gia Việt Nam

Giá vé: 200.000 - 350.000 - 500.000 VNĐ

Conductor: JONAS ALBER (Germany)

Piano Soloist: TAMURA HIBIKI  (Japan)

And the Vietnam National Symphony Orchestra (VNSO)