Subscription Concert Vol.118

09:00 21/03/2019
Đại diện: Dàn Nhạc Giao Hưởng Quốc Gia Việt Nam

Giá vé: 200.000 - 350.000 - 500.000VNĐ

Conductor: Honna Tetsuji

Soprano: Angela NISI

and the Vietnam National Symphony Orchestra