Subscription Concert Vol.117 "Brahms Cycle" (4/1/2019)

14:57 27/12/2018
Đại diện: Dàn Nhạc Giao Hưởng Quốc Gia Việt Nam

Giá vé: 200.000 - 350.000 - 500.000 VNĐ

 


Conductor: Honna Tetsuji

Piano Soloist:  Do Phuong Nhi

and the Vietnam National Symphony Orchestra