Subscription Concert Vol.113 (13/9/2018)

09:45 26/09/2018
Đại diện: Dàn Nhạc Giao Hưởng Việt Nam

Giá vé: 200.000 - 350.000 - 500.000 VNĐ

Chỉ huy dàn nhạc/ Conductor: Honna Tetsuji

Nghệ sĩ độc tấu/ Horn Soloist: Fukukawa Nobuaki (NHK Symphony Orchestra)

cùng Dàn nhạc Giao Hưởng Việt Nam/ And the Vietnam National Symphony Orchestra (VNSO)