Subscription Concert Vol.109

10:58 17/04/2018
Đại diện: Dàn Nhạc Giao Hưởng Việt Nam

Giá vé: 200.000 - 350.000 - 500.000 VNĐ

Chương trình hòa nhạc của Dàn Nhạc Giao hưởng Việt Nam

Conductor: Wong Kah Chun

Piano Soloist: Henri Sigfridsson

and the Vietnam National Symphony Orchestra