Subscription Concert Vol.108

09:45 26/02/2018
Ngày diễn: 22/03/2018Giờ diễn: 20h00 - 22h00 Đại diện: Dàn Nhạc Giao Hưởng Việt Nam

Giá vé: 200.000 - 350.000 - 500.000 VNĐ

Conductor: Jonas Alber

Piano Soloist: Luu Duc Anh

And the Vietnam National Symphony Orchestra (VNSO)