Special Concert "Brahms Piano Concertos"

15:08 31/10/2019
Đại diện: Dàn Nhạc Giao Hưởng Quốc Gia Việt Nam

Giá vé: 200.000 - 350.000 - 500.000VNĐ/vé

 

Conductor: Honna Tetsuji

Piano Soloists: Luu Hong Quang & Luu Duc Anh    

and the Vietnam National Symphony Orchestra