Special Concert - A Night of Tchaikovsky

10:09 04/03/2017
Đại diện: Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam

Giá vé: 200000 - 350000 - 500000 VNĐ

Conductor: Mark Kadin (Russia)

Piano Soloist: Luu Hong Quang

and Vietnam National Symphony Orchestra