Special Concert

14:18 18/09/2019
Đại diện: Dàn Nhạc Giao Hưởng Quốc Gia Việt Nam

Giá vé: 200.000 - 350.000 - 500.000VNĐ

Conductor: Honna Tetsuji

Piano: Quach Hoang Nhi

Piano: Nguyen Ba Tan

and the Vietnam National Symphony Orchestra