Rock Symphony "We are the Champions"

11:30 03/01/2020
Đại diện: Nhà Hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam

Giá vé: 500.000 - 700.000 - 800.000 - 1.000.000 - 1.200.000 VNĐ/vé

Chỉ đạo Nghệ thuật/ Artistic Director: ThS. NSƯT / M.Sc. Meritorious Artist Trần Ly Ly

Conductor: Le Phi Phi   

Band rock “Black Long” (HCMC)

Guest guitare: Tim Tran (HCMC)

Vocal: Dao To Loan, Huong Diep, Tung Lam, Anh Vu, Thanh Binh,

Rocker: Pham Anh Khoa

and others Singers, Choir and the Orchestra of Vietnam Nation Opera and Ballet