NHK Symphony Orchestra, Tokyo Vietnam Tour

10:10 05/09/2018
Đại diện: Dàn Nhạc Giao Hưởng Việt Nam

Giá vé: 500.000 - 800.000 - 1.000.000 - 1.500.000 VNĐ

Chỉ huy dàn nhạc/Conductor: Michiyoshi Inoue

Nghệ sĩ độc tấu/Violin Soloist: Christian Tetzlaff

Dàn nhạc/Orchestra: NHK Symphony Orchestra, Tokyo