Nhạc vũ kịch " Tiếng mùa xuân"

11:18 09/02/2017
Đại diện: Nhà Hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam

Giá vé: 300.000 - 400.000 - 600.000 VNĐ

Season Opening Gala Concert

 

Conductor: Honna Tetsuji

Soprano: Dao To Loan

Bariton: Manh Dung

Tenor: Martin Lattke (Spcial Guest from Germany)