Nghêu sò ốc hến

09:50 08/10/2016
Đại diện: Nhà hát tuồng việt nam

Giá vé: 300 - 500 - 1 triệu/1 vé