Múa đương đại:Vũ đoàn Stephen Petronio Hoa Kỳ

11:30 09/02/2017
Đại diện: Trung Tâm Tổ Chức Biểu Diễn

Chương trình múa đương đại do Vũ đoàn Stephen Petronio Hoa Kỳ biểu diễn tại Nhà Hát Lớn Hà Nội vào 19h00 ngày 12/2/2017