Múa Ballet "Kẹp hạt dẻ - Giấc mơ thần tiên" (5&6/12/2018)

09:31 05/12/2018
Đại diện: Nhà Hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam

Giá vé: 500.000 - 600.000 - 700.000 VNĐ/vé