LiveShow Danh ca - Nhạc sĩ Ngọc Sơn "Tình Phụ Tử"

10:38 31/05/2019
Đại diện: Unicorn Viet Nam

Giá vé: 600.000 - 3.500.000 VNĐ