Liveshow 70 năm âm nhạc Lam Phương "Trăm nhớ ngàn thương"

15:28 23/10/2019
Đại diện: Vạn Show

Giá vé: 800.000 - 7.000.000 VNĐ/vé