Live Show Phi Nhung - Mạnh Quỳnh "20 năm Kỷ niệm"

16:09 08/11/2018
Ngày diễn: 30/11/2018Giờ diễn: 20h00 - 22h00 Đại diện: Unicorn Viet Nam

Giá vé: 600.000 - 1.000.000 - 1.500.000 - 2.000.000 - 2.500.000 - 3.000.000 VNĐ và hạng vé UNICORN