Kịch nói "Thị Nở Chí Phèo" (10.1.2019)

11:16 08/01/2019
Đại diện: Sân khấu kịch Lệ Ngọc

Giá vé: Giấy mời