Kịch nói "Thị Nở Chí Phèo"

11:16 08/01/2019
Đại diện: Sân khấu kịch Lệ Ngọc

Giá vé: 300.000 - 500.000 - 700.000 VNĐ