Kịch nói "Tấm Cám" (15.5.2019); (25726/5/2019); (1/6/2019)

16:16 10/05/2019
Đại diện: Sân Khấu Kịch Lệ Ngọc

Giá vé: 300.000 - 700.000 VNĐ/vé