Kịch nói "Tấm Cám"

16:16 10/05/2019
Đại diện: Sân Khấu Kịch Lệ Ngọc

Giá vé: 300.000 - 700.000 VNĐ/vé