Kịch nói "Nỗi u sấu"

10:00 02/08/2019
Đại diện: Nhà Hát Kịch Nói Quân Đội

Giá vé: Giấy mời