Kịch nói "Huyền thoại Gò Rồng Ấp" (4.9.2019 & 5.9.2019)

10:09 05/09/2019
Đại diện: Sân Khấu Kịch Lệ Ngọc

Giá vé: 300.00 - 500.000 - 700.000 - VIP