Kịch nói "Huyền thoại Gò Rồng Ấp"

10:09 05/09/2019
Đại diện: Sân Khấu Kịch Lệ Ngọc

Giá vé: Giấy mời