Kịch nói "Bão tố Trường Sơn"

10:40 08/05/2017
Đại diện: Nhà Hát Kịch Việt Nam

Giá vé: Vé mời

Cố tác giả: Trương Minh Phương

Đạo diễn: NSND Anh Tú

Trợ lý đạo diễn: NSƯT Lê Sơn

CHủ nhiệm chương trình: NSƯT Xuân Bắc

Chỉ đạo chương trình: GĐ Nguyễn Thế Vinh