Jazz Spring Concert 2018

10:23 15/01/2018
Đại diện: Dàn Nhạc Giao Hưởng Việt Nam

Giá vé: 300.000 - 400.000 - 600.000 VNĐ

Conductor: Honna Tetsuji

Jazz Pianist: Yamashita Yosuke
Saxophone: Quyen Van Minh
and the Vietnam National Symphony Orchestra