Hòa nhạc và múa (15.11.2018)

16:09 06/11/2018
Đại diện: Nhà Hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam

Giá vé: 200.000 - 300.000 - 400.000 - 500.000 - 600.000 VNĐ