Hòa nhạc và múa (15.11.2018)

11:35 30/10/2018
Đại diện: Nhà Hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam

Giá vé: 300.000 - 500.000 - 700.000 VNĐ