Hòa nhạc "SUBSCRIPTION CONCERT VOL.129"

09:50 28/09/2020
Đại diện: Dàn Nhạc Giao Hưởng Quốc Gia Việt Nam

Giá vé: 300.000 - 400.000 - 600.000 VNĐ/vé

SUBSCRIPTION CONCERT VOL.129

Conductor: Tran Vuong Thach

Violin: Nguyen Cong Thang

Viola: Nguyen Thu Binh

and the Vietnam National Symphony Orchestra