Hòa nhạc Subscription Concert Vol.123 (22.8.2019)

12:32 14/08/2019
Ngày diễn: 22/08/2019Giờ diễn: 20h00 - 22h00 Đại diện: Dàn Nhạc Giao Hưởng Quốc Gia Việt Nam

Giá vé: 200.000 - 350.000 - 500.000VNĐ

Conductor: Le Phi Phi
 
Violin Soloists: LIDYA DOBVREVSKA and LIISI NUORA-KAPANEN     
 
and the Vietnam National Symphony Orchestra