Hòa nhạc Subscription Concert Vol.123

12:32 14/08/2019
Đại diện: Dàn Nhạc Giao Hưởng Quốc Gia Việt Nam

Giá vé: 200.000 - 350.000 - 500.000VNĐ

Conductor: Le Phi Phi
 
Violin Soloists: LIDYA DOBVREVSKA and LIISI NUORA-KAPANEN     
 
and the Vietnam National Symphony Orchestra