Hòa nhạc "Romantic Night Vol.2"

10:00 29/04/2021
Đại diện:

Giá vé: 300.000 - 400.000 - 600.000 VNĐ/vé

SUBSCRIPTION CONCERT VOL.136 "Romantic Night Vol.2"

 

Conductor: Kim Xuan Hieu

Bassoon Soloist: Van Thanh Ha
and the Vietnam National Symphony Orchestra