Hòa Nhạc Năm Mới (1.1.2019)

15:33 19/12/2018
Đại diện: Truyền Hình Kỹ Thuật Số Việt Nam VTC

Giá vé: Giấy mời