Hòa nhạc đặc biệt - Special Concert

10:06 05/03/2019
Đại diện: Dàn Nhạc Giao Hưởng Quốc Gia Việt Nam

Giá vé: 200.000 - 350.000 - 500.000VNĐ

Conductor: Honna Tetsuji
Piano Soloist: Nguyen The Vinh

and the Vietnam National Symphony Orchestra

Ticket Prices: VND 200.000, 350.000, 500.000